Skolor

Självförsvar, träning och riktigt skoj

Ju-jutsu, träning för alla, även på skoltid


Ju-jutsu träning för barn och ungdomar

Budo Höör IF har en stor och aktiv barn- och ungdomverksamhet.


Huvudansvarig för barnverksamheten

(7-9 år) är Sara Åkesson, 2 kyu.


Huvudansvarig för ungdomsverksamheten

(9-14 år) är Richard Holm, 4 dan.


 

Inom Ju-jutsu Kai har man tagit fram en systembok som tar speciell hänsyn till att ungdomarna fortfarande växer.

 


Ungdomar från 14 år och uppåt

För de ungdomar som fyllt 14 år och uppåt förekommer även försvar mot tillhygge.


Klubbens barn- & ungdomsinstruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på ungdomsläger. Instruktörs-licenserna uppdateras fortlöpande.

 


För mer info se tränare inom Ju-jutsu verksamheten.


Hur fungerar det i en skolmiljö?

Svaret är: Mycket bra.


Var hålls träningen?

Om det finns en större yta tillgänglig, t.ex. en gymnastiksal, så är det en enkel sak. Vi kör då anpassade övningar med avseende på underlaget.


Vi har även möjligheten att ta med oss "tatami" (budomatta som dämpar) och då kan man köra ett vidare spektrum av tekniker, självförsvar och övningar.


Vi genomför även s.k. miljöträningar. Det innebär att vi kan träna i en korridor, utomhus, skolsal, kort sagt var som helst. Dock kräver den typen av miljö mer tid än en lektionstimme.


Genom åren har instruktörer från Budo Höör IF hållit Ju-jutsu-lektioner på flertalet skolor runt om i mellan-Skåne.


Friluftsdagar, inhopp på vanliga gymnastiklektioner, avslutningar eller andra tider efter överenskommelse. Tag kontakt med oss så ser vi till att ge era elever en lärorik och intressant erfarenhet.


Frågor eller funderingar

Tag kontakt med:

Richard Holm, richard.holm@budohoor.se


Kontakt för bokning

info@budohoor.se


Kostnad

Skolan står för lokaler och vi ställer upp med vår tid ideellt. Vi gör detta för att ge ungdomar en insikt i andra träningsformer än de traditionella. Ju-jutsu stärker även individens självkänsla samt ger en mycket bra träning för en ung människas kropp.


Träningskläder

Vi anpassar oss efter förutsättningarna och inga speciella kläder behövs.