Om Iaido Seitei-Iai

Iaido

Iaido är en japansk modern budoart

Iaido kan beskrivas som konsten att dra det japanska svärdet, katana. Karaktäristiskt för iaido är att utövaren drar svärdet och hugger i samma rörelse. Detta kallas nuki-tsuke på japanska. Iaidon utvecklades under den japanska senmedeltiden för att användas och fungera i strid. Idag övar man i princip samma tekniker som då, dock utan en reell strid som mål. Man utövar Iaido t ex av intresse för japanska traditioner, motion, eller själslig utveckling.


All iaido utförs som kata (förutbestämda "mönster"), både träning och tävling. Utövarna bär keikogi (träningsjacka) och hakama (en vid, veckad byxa som traditionellt bars av samurajerna). Under hakama bärs också obi, bältet, i vilket svärdet är nedstucket med eggen uppåt.


Iaido tränas med bokken (träsvärd, kallas även 'bokuto'), iaito (träningssvärd av metall, oftast en blandning av aluminium och zink som gör svärdet lättare och bättre lämpat för speciellt nybörjarträning, men även fortsatt träning. Detta svärd är dock ej skarpslipat.) eller shinken (skarpt svärd) mot en imaginär motståndare. Utövarna hugger aldrig mot varandra. Som i andra budoarter finns det kyu- och dan grader även i Iaido, dock är det vanligt att man graderar till fjärde kyu vid första graderingen. Därifrån går man neråt mot första kyu för att sedan gradera till första dan och sedan fortsätta uppåt med dangraderna.

En tävling i Iaido går till på så sätt att två iaidokas gör var sin serie kator samtidigt på varsin bana, placerade parallella med varandra. De tävlande bedöms av ett antal domare, oftast tre, och väljer en vinnare genom inbördes röstning med flaggor, antingen röd eller vit, med hänsyn till bäst utövad teknik och inlevelse. En tävlande kan alltså vinna med 2-1 eller 3-0 med sin respektive flaggfärg.


Det finns flera olika gamla iaido-skolor (koryu), t ex Muso Shinden Ryu och Hoki ryu, men bland nybörjare är den "standardiserade" ZNKR-iaidon vanligare. Zen-Nippon Kendo Renmei (all-japanska kendoförbundet) påbörjade på 1970-talet det arbete med som ledde till de tolv kata som utgör ZNKR-iaidon, ofta kallade seitei-kata. Seitei-kata är framförallt ett försök att skapa ett skärsnitt av traditionell iaido, för att göra iaidon mer lättillgänglig, framförallt för kendo-utövare.


Iaido har mycket starka band till kendo.


Källa: Wikipedia


Har du fler frågor?


Läs under ”Kontakta oss”.


Hjärtligt välkommen!