Stilen Ju-jutsu Kai
Uppställning innan träning
Dangruppen i Linköping 2016
Nygraderade mon-ungdomar
Stryptag mot Soke, Påsklägret i Linköping 2016
Försvar mot buse, o soto osae...
Mongänget på Monemberlägret i Kalmar, höstarnas populära övernattningsläger
Träning inför 3:e dan, kata guruma
Glädjekast i Landskrona
Miljöträning utomhus, ungdomar
Uppvärmning
Inhälsning med grupp #1 på Påsklägret i Linköping 2016
Svartbältesträning för högre graderade i regionen

Ju-jutsu Kai

Modernt självförsvar

Ju-jutsu Kai är en modern kamp- och självförsvarsart som tränas över hela landet.


Ju-jutsu Kai är uppdelat i två delar, ett system innehållande kyu- och dangrader för vuxna, 14 år och uppåt, samt ett speciellt anpassat system (monsystemet) för barn och ungdom upp till 14 år.


Barnverksamheten

Knattar (7-9år)

Många klubbar har en stor och aktiv knatteverksamhet för barn upp till 9 år.

I Höör består våra träningspass av lek, mattbrottning, avslappning/koncentration. Knatteverksamheten har som mål att barnen skall ha kul på träningen och kunna lämna mattan med ett leende på läpparna.


Klubbens barn-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på knatteläger. Instruktörs-licenserna uppdateras minst vart tredje år. Utöver den kontinuerliga fortbildningen förstås.


 

Huvudansvarig för barnverksamheten är Sara Åkesson, 2 kyu.


Monsystemet (9-14år)

Inom Ju-jutsu Kai har man tagit fram en systembok som tar speciell hänsyn till att ungdomarna fortfarande växer.


Klubbens ungdoms-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på ungdomsläger. Instruktörs-licenserna uppdateras minst vart tredje år. Utöver den kontinuerliga fortbildningen förstås.


Huvudansvarig för ungdomsverksamheten är Richard Holm, 4 dan.


Klubben har graderingsrätt t.o.m. brunt ungdomsbälte (1 mon).


Vuxenverksamheten (14 år och uppåt)

Även här använder man en systembok som ger en grund till ett självförsvarssytem som harmoniserar med svensk lagstiftning.


Klubbens vuxen-instruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på vuxenläger. Klubben har idag tre  Elit- och  två C-licensierade vuxen-instruktörer.


Huvudansvarig för vuxenverksamheten är Richard Holm, 4 dan.


Klubben har graderingsrätt t.o.m. brunt vuxenbälte (1 kyu).


Gradering till dan-grad (svart bälte) sker inför Riksgraderingskommittén (RGK).


Oavsett med vilken målsättning eller inriktning Ju-jutsuträningen bedrivs så skall devisen vara:

"Det skall vara roligt att träna ju-jutsu"


Hans Greger
En av Sveriges mest välkända Ju-jutsuprofiler är Stilchef Hans Greger vilken länge har varit med och påverkat Ju-jutsuns utveckling.

Viking Cronholm


Sveriges första Ju-jutsumästare hette dock Viking Cronholm. Han graderades postumt till 10:e dan i samband med den första Ju-jutsuns Dag på Idrottsmuséet i Stockholm, 1995-01-21.


Ju-jutsu Kais grundprinciper

Egen bra balans

Du skall alltid ha god balans i alla delar av försvarstekniken. Sträva efter att ha båda fötterna under Din kropp och håll ryggen rak. Det är viktigt att alltid ha full kontroll och uppsikt åt alla håll under försvarstekniken så att andra motståndare inte kan angripa Dig.


Motståndarens obalans

Sträva efter att försätta motståndaren i obalans omedelbart vid angreppet och bibehåll obalansen tills motståndaren är under full kontroll. Tillse att motståndaren aldrig återfår initiativet till ett nytt angrepp.


Egen bästa styrka

Sträva alltid efter att hålla Dina händer och armar i ”kraftcirkeln” d.v.s. händerna framför Dig med handflatorna mot varandra och vanligvis inte bredare mellan händerna än Din axelbredd. På så vis utnyttjar Du Din muskelstyrka på ett effektivt sätt.


Motståndarens sämsta styrka

Sträva efter att omedelbart få motståndarens armar ur dennes ”kraftcirkel” för att försvaga motståndaren. Utnyttja alltid motståndarens rörelse i Ditt försvar och undvik att få onödiga stopp i tekniken. Vid varje tillfälle en teknik stannar upp har motståndaren möjlighet att angripa Dig igen.
Och lite Jujutsu Kai-tekniker att kika på.