Stilen Tenjin Shinyo Ryu

Tenjin Shin'yō-ryū Jujutsu

Ko Ryu (äldre skola)

I Sverige finns det många olika stilar inom Ju-jutsu och en del har andra stavningar men betydelsen är densamma - mjuk teknik.


Sedan hösten 2014 kan man även träna Tenjin Shin'yō-ryū (ursprung fr. 1830-talet) i Budo Höör IF.


Då bildades studiegruppen Höör Budo Kenkyukai. Vår studiegrupp tillhör DaiShin KonKan (House of great true root, se bild), som sköts av Menkyo Lee Masters, Bosjökloster, Sverige.


En gång i månaden åker vi och

tränar för Menkyo Lee Masters

och vid några tillfällen om året

ges möjlighet att träna för

Menkyo Kaiden Paul Masters,

stilchef. Paul Masters dojo

finns i Pagelsham, UK.

Grundare av stilen Tenjin Shin'yō-ryū (天神真楊流)

Iso Mataemon Ryūkansai Minamoto no Masatari är stilens grundare. Namnet Tenjin Shin'yō-ryū kan man översätta med "Divine True Willow School". Det sägs att Iso Mateamon iaktagit ett videträds förmåga att smidigt ge efter för väder och vind för att sedan resa sig upp igen. Med de egenskaperna och utifrån den filosofin namngav han sin stil.


Ett derivat av två olika stilar

Tenjin Shin'yō-ryū är ett resultat av Iso Mateamons studier av två olika stilar, Yoshin Ryu och Shin No Shinto-Ryu. Man daterar  Tenjin Shin'yō-ryū´s ursprung till 1830-talet. Under den senare delen av Edo perioden.


Välkända elever

Två välkända namn  inom budon som har studerat Tenjin Shin'yō-ryū är Jigoro Kano, Judons grundare, samt Morihei Ueshiba, Aikidons grundare.


Bältesgrader?

Tenjin Shin'yō-ryū använder sig inte av kyu/dan-systemet som de moderna ju-jutsu-stilarna utan använder sig istället av menkyo-systemet. För mer info läs under "Gradering".


Har du fler frågor?


Hjärtligt välkommen ned till oss och prova på!