Instruktörer

Ju-jutsu Kai

Klubbens instruktörer

Vi är medlemmar i Svenska Ju-jutsuförbundet (SJJF) som organiserar stilen Ju-jutsu Kai. Det är idag den största Ju-jutsu-stilen i landet.


Ju-jutsu Kai är uppdelat i två delar, ett system innehållande kyu- och dangrader för vuxna, 14 år och uppåt, samt ett speciellt anpassat system (mon) för barn och ungdom upp till 14 år.


Målsättningen är att ge bra träning och samtidigt ha roligt tillsammans.


Barn- och ungdomsverksamheten

Knatte-systemet (7-9 år)

Huvudansvarig för barnverksamheten är

Sara Åkesson, 2 kyu.


Mon-systemet (9-14 år)

Huvudansvarig för ungdomsverksamheten är

Richard Holm, 4 dan.


Vuxenverksamheten

Kyu-systemet (14 år och uppåt)

Huvudansvarig för vuxenverksamheten är

Richard Holm, 4 dan.


Klubbens barn- & ungdomsinstruktörer är licensierade och anlitas även som gästinstruktörer på olika läger runt om i Sverige.


Klubbens instruktörer håller sig uppdaterade genom att kontinuerligt delta i olika fortbildningar, kurser eller licensutbildningar/-förlängningar.