Företag

Företags-utbildningar eller kickoff

Kursen, "Personligt skydd"


Vill du öka tryggheten för dina anställda? Arbetar du inom handel, vård, omsorg, restaurang, taxi eller något annat utsatt yrke?


Då är kursen i "Personligt Skydd" något för dig/er!


Att passera genom dåligt upplysta områden, arbeta ensam i en lokal eller möta aggressiva människor är exempel på situationer när du kan känna dig otrygg, rädd eller rentav hotad. De situationerna är lättare att hantera eller förebygga om du är väl förberedd. Förberedelsen kan vara mental, att du tänkt igenom hur du kan agera, eller praktisk.


Under den halvdag som kursen tar får deltagarna grundläggande kunskaper i säkerhetstänkande, självskydd och självförsvar. Även enklare självförsvarstekniker lärs ut.


Ledare för kursen är en eller flera välutbildade instruktörer från Svenska Ju-jutsuförbundet. Kursen är framtagen i samarbete med Hans Greger, en av Sveriges främsta specialister på självskydd, självförsvar och ingripandetekniker.


Budo Höör IF har  fyra licensierade instruktör för att hålla utbildningen "Personligt skydd".  För mer info se tränare inom Ju-jutsu verksamheten.


Material och diplom

Utöver den teoretiska kunskapen och den praktiska erfarenheten erhåller varje deltagare kursmaterialet "Personligt skydd" samt ett diplom efter fullgjord kurs.


Mer kunskap och material

Det finns möjlighet att lära sig mer om självförsvar genom att träna på närmaste klubb som är ansluten till Svenska Ju-jutsuförbundet.


Den som är intresserad av psykologin bakom våldet kan läsa vidare om det i häftet "Våldets psykologi", utgiven av Svenska Ju-jutsuförbundet. Tag kontakt med Budo Höör IF eller Svenska Ju-jutsuförbundet för beställning.


Kontakt för bokning eller mer info

info@budohoor.se


Priser

För prisinformation maila era kontaktuppgifter till adressen ovan. Därefter tar vi kontakt med er för mer detaljer.


Kick off 

Det går givetvis även bra att boka in våra duktiga instruktörer för en lite annorlunda kick-off.


Prova något nytt och annorlunda.


Vi anpassar oss efter förutsättningarna och inga speciella kläder behövs.


Väl mött.Senior Sport School 2015