Jujutsu

Självförsvar, träning och riktigt skoj

Ju-jutsu, träning för alla


I Sverige finns det många olika stilar inom Ju-jutsu. En del har andra stavningar men betydelsen är densamma - mjuk eller följsam teknik.I Höör tränar vi två olika stilar ju-jutsu:


 Ju-jutsu Kai (självförsvar)

Det är idag den största Ju-jutsu-stilen i landet.

”Självförsvar med tradition och kvalitet” samt att

”Ju-jutsu ska vara roligt” är utmärkande för stilen.

Tenjin Shinyo Ryu (härstammar från 1830-talet)

En ko ryu stil (äldre skola). Mycket av träningen sker i kataform. Sittande och stående kata.