Om Kung Fu

Kung Fu

Historien om Kung Fu

Innan införandet av skjutvapen inom krigsföring, så var skickligheten med handgemängsvapen det som avgjorde segern inom krigskonsten. De stridande arméerna var tränade i kampkonst. Säkerheten för staden, byn, och en persons familj berodde på lyckad kampkonstträning.


I forntida Kina, var vapen fungerande endast för dem som kunde hantera dessa vapen, så som: staven, sabeln, svärdet, spjutet och som primärt vapen - kroppen. Människorna på denna tid hade ett syfte och en seriös attityd till kung fu, då det handlade om liv eller död. Överlevnad var träningens främsta syfte. Kung Fu tränades inte för att det var vackert eller för att det hade en meditativ funktion, utan för att det skyddade familj och egendom. Visserligen erhöll dåtida utövare en avsevärt bättre hälsa som biprodukt av all sin träning.


Kung fu-träningen lade tonvikten på att använda hela kroppen. Kroppen tränades på att röra sig ut och in i ovanliga positioner, flytande och med kontroll. Kamputövarna på denna tid uppskattade även värdet av hälsosam träning, men deras huvudsyfte med att lära sig kampkonst var självförsvar.


I och med införandet av skjutvapen, så blev de gamla vapnen snabbt omoderna och den högt utvecklade kung fun, kan man säga, nådde sin höjdpunkt. På grund av skjutvapnens effektivitet så avtog snabbt användandet av kung fu. När det inte längre gick att vinna ära på slagfältet genom att vara en duktig kung fu utövare, så minskade givetvis också intresset. Varför träna helhjärtat och med hängivenhet när en kula kan besegra din mäktigaste teknik?


Trots att närstrid har blivit en mindre faktor inom krigskonsten, så har den gamla kung fun levt vidare. Det är faktiskt så att Kung Fu upplever ett nyuppvaknande just nu, inte bara i Kina utan över hela världen. Många har uppmärksammat kung fu och genom deras intresse och tränande har det helt klart visat sig att kung fu har en plats i det moderna samhället.

Kung Fu-fenomenet är tusentals år gammalt och är en högt utvecklad kampkonst. En elev som hittar en bra skola får här en heltäckande träning och en verklig utmaning. Skicklighet i kung fu skaffar man sig inte över en natt. Detta är en träningsform som har formats och förfinats under flera århundraden. Det är därför inte lätt att lära sig kung fu och det går inte snabbt att lära sig. En seriös elev, som arbetar hårt och hängivet med sin kung fu, kommer däremot inte att bli besviken på resultatet. Kung Fu tränas inte längre för överlevnad i strid, men de som tränar för självförsvar kommer att inse att de har ett mycket bra system för att skydda sig själva.


Idag vet de flesta människor att daglig träning förbättrar hälsan, närvaron och det mentala. I kung fu använder man sig av hela kroppen, på ett sätt som gör att man stärker alla muskler, leder och även benstommen. Till skillnad mot västerländska idrotter, som fokuserar på "yttre" ting, så fokuserar kung fu på att harmonisera det yttre med det "inre". Viss träning har utvecklats endast för att förbättra hälsan. De unika ihoprullande och upprullande rörelserna som används inom kung fu, masserar kroppens inre organ och lymfsystemet. En viss rörelse motsvarar t.ex. ett visst område och ett visst organ. Kung Fu kan teoretiskt ses som ett oöverträffat system för att träna hela kroppen.


Den mentala sidan av Kung Fu träningen är svårare att mäta än den fysiska. Man kan inte se sig i spegeln och se de förändringar som kung fu har gjort, på din uppfattningsförmåga, attityd och känsla, men oftast är dessa inre förändringar tämligen djupgående.


Kung Fu betyder ordagrant "tid och hårt arbete". Jag kan med säkerhet säga att det finns inga genvägar. Den otålige eleven kommer bara att finna frustration. Om du inte är beredd att investera år av träning, räkna då inte med att komma långt inom kung fu. Den som gör uppoffringen kommer däremot helt klart att märka skillnaden, både mentalt och fysiskt. Disciplin, självförtroende, förståelse av egna begränsningar och en tro på sin egen förmåga är alla fördelar, som erhålls av kung fu träningen.


En annan viktig faktor, som attraherar människor till att börja träna Kung Fu, är dess skönhet. Kung fu kombinerar kraft, elegans och förmåga. Några kung fu stilar fokuserar på att utveckla dansliknande och akrobatiska färdigheter. För de som håller på mycket med form och framförande av densamma, är detta ett konstnärligt uttryck.


Kung Fu har tydligen mer än ett syfte. Vi kan se hur Kung Fu förbättrar vår hälsa, att det kan vara en konstform, som tränas för att det är vackert, eller tränas enligt sitt ursprungliga kampsyfte för självförsvar. Kung Fu kan förbättra vår styrka och rörlighet och odla kvalitéer som tålamod, disciplin och självförtroende. Likt allt annat levande, så förändras kung fu hela tiden. Kung fu har visat sig värdefullt och motståndskraftigt, tillräckligt för att överleva förändringar under flera århundraden. Kung fu ligger öppet för vår generation, att återupptäcka denna gamla värdefulla tradition.Har du fler frågor?


Läs under ”Kontakta oss”.


Hjärtligt välkommen!