Gradering

Klubbens graderade i Tenjin Shinyo Ryu Jujutsu

- Jens Däumichen, Shoden Menkyo,

Paglesham, Honbu dojo, UK,  2017-07-02.


- Tomas Hellström, Shoden Menkyo,

Paglesham, Honbu dojo, UK,  2017-07-02.


- Johan Bergqvist, Shoden Menkyo,

Paglesham, Honbu dojo, UK,  2016-07-03.


- Richard Holm, Shoden Menkyo,

Paglesham, Honbu dojo, UK,  2016-07-03.


Vår Head of Study Group

Richard Holm är ansvarig för Höör Budo Kenkyukai och planerar samt leder träningspassen. Han träffade Lee Masters för första gången 2013 i samband med en uppvisningsdag på Nya Torg i Höör.


Sensei

Vår Sensei är Lee Masters, Menkyo.

En gång i månaden åker vi iväg och tränar för vår Sensei på en Shibu, för mer info se träningstider.


Vad ska jag ha på mig?

Vid gradering har man helvit gi (dräkt)  samt hakama vid högre grader.


Hur går det till?

Gradering sker vanligtvis i samband med den årliga Gasshukun. Den som avgör om du är redo för en gradering är Shike Paul Masters, Menkyo Kaiden.


Tiden fram till Mokuroku är minst tio års aktiv träning.

Beroende på vilken licens så erhåller man antingen en Kiri Gami eller en Makimono  i samband med eller efter graderingen.


Graderingen utförs på samma sätt som vi tränar dvs. i kataform.Har du fler frågor?


Läs under ”Kontakta oss”.


Hjärtligt välkommen!
DaiShin KonKan

Tenjin Shin'yō-ryū Jujutsu

Gradering inom Ko Ryu (äldre skola)

I västvärlden är vi vana vid att man har färgade bälten inom budo, dock är det ett system som introducerades av Jigoro Kano, Judons grundare. Det benämns kyu/dan och omfattar färgade bälten med start med det vita och så småningom det bruna bältet, antalet färgade kyu-bälten varierar från stil till stil. Där efter tar de svarta dangraderna över, beroende på stil så markeras dangraden med ett tvärstreck per erhållen dangrad för att så småningom gå över till röd/vitt eller röd/svart och till slut helrött. Detta är en sanning med modifikation eftersom det finns massvis med varianter på dessa systems uppbyggnad.


Men inom Koryo budo är det vanligare med menkyo-systemet. Då erhåller man istället en licens eller ett certifikat.


De licenser som finns inom   Tenjin Shin'yō-ryū är följande: 

- Shoden Menkyo

- Chuden Menkyo

- Mokuroku

- Menkyo

- Menkyo Kaiden
Här erhåller Tony Bailey, UK,  sin Kiri Gami  Shoden Menkyo  2016.


Kiri Gami betyder vikt papper, graderna Mokuroku och uppåt erhålles i form av rullar, Makimono.